info@beegone.se +46707655655
"Villkor och bestämmelser"

Välkommen till Beegone

Dessa villkor och bestämmelser fastställer reglerna för användning av Beegone-appen/webbplatsen, som finns på https://beegone.se/

Genom att komma åt denna webbplats eller app antar vi att du accepterar dessa villkor och bestämmelser. Fortsätt inte använda Beegone om du inte godtar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor och bestämmelser, integritetspolicy och ansvarsfriskrivning samt alla avtal: "Klient", "Du" och "Din" avser dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor och bestämmelser. "Företaget", "Vi", "Vårt" och "Oss" avser vårt företag. "Part", "Parter" eller "Vi" avser både Klienten och oss. Alla termer refererar till erbjudandet, acceptansen och övervägandet av betalning som är nödvändig för att genomföra processen av vårt stöd till Klienten på det mest lämpliga sättet för att möta Klientens behov avseende företagets angivna tjänster, i enlighet med och underkastad, gällande lagar i Nederländerna. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, anses vara utbytbara och därmed avse samma sak.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att komma åt Beegone samtycker du till att använda cookies i enlighet med Beegones integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användardetaljer för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för besökare på vår webbplats. Vissa av våra samarbets-/annonspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger Beegone och/eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på Beegone. Alla immateriella rättigheter förbehålles. Du kan komma åt detta från Beegone för din personliga användning under förbehåll för restriktioner som anges i dessa villkor och bestämmelser.

Du får inte:

Återpublicera material från Beegone Sälja, hyra ut eller licensiera material från Beegone Reproducera, duplicera eller kopiera material från Beegone Distribuera innehåll från Beegone Detta avtal börjar på datumet här och nu.

Delar av denna webbplats erbjuder användare möjlighet att publicera och utbyta åsikter och information i vissa delar av webbplatsen. Beegone filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer speglar inte åsikter och åsikter hos Beegone, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer speglar åsikter och åsikter från personen som postar sina åsikter och åsikter. Inom ramen för tillämpliga lagar ska inte Beegone vara ansvarigt för kommentarer eller för något ansvar, skada eller kostnader som orsakats och/eller lidits till följd av användning och/eller publicering och/eller framträdande av kommentarer på denna webbplats.

Beegone förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, kränkande eller orsakar brott mot dessa villkor och bestämmelser.

Du garanterar och företräder att:

Du har rätt att posta kommentarer på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det; Kommentarerna invaderar inte någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke från tredje part; Kommentarerna innehåller inte något förtal, ärekränkning, stötande, obscen eller på annat sätt olagligt material som är en kränkning av integriteten Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller främja affärer eller anpassning eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet. Du ger härmed Beegone en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller medier.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

Statliga myndigheter; Sökmotorer; Nyhetsorganisationer; Online-katalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra listade företags webbplatser; och System vidtäckta ackrediterade företag utom icke-vinstdrivande organisationer, välgörenhetsköpcentra och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte kan länka till vår webbplats. Dessa organisationer kan länka till vår startsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte falskt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partiets webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkbegäran från följande typer av organisationer:

Välkända konsument- och/eller företagsinformationskällor; dot.com-communitywebbplatser; föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhet; online-katalogdistributörer; internetportaler; redovisning, juridik och konsultföretag; och utbildningsinstitutioner och handelsorganisationer. Vi kommer att godkänna länkbegäran från dessa organisationer om vi bestämmer att: (a) länken inte får oss att se ogynnsamt på oss själva eller på våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa register hos oss; (c) fördelarna för oss av synligheten för hyperlänken kompenserar frånvaron av Elite Transport; och (d) länken är i sammanhanget av allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår startsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte falskt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partiets webbplats.

Om du är en av organisationerna som listas i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Beegone. Var god inkludera ditt namn, din organisationsnamn, kontaktinformation samt URL-adressen till din webbplats, en lista med alla URL-adresser från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över URL-adresserna på vår webbplats till vilken du skulle vilja länka. Vänta 2-3 veckor på ett svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats på följande sätt:

Genom användning av vårt företagsnamn; eller Genom användning av URL-adressen som länkas till; eller Genom användning av vilken annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som gör mening inom sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partiets webbplats. Ingen användning av Beegones logotyp eller annan konst får tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

iFrames

Du får inte skapa ramar runt våra webbsidor som ändrar på något sätt den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på din webbplats. Inga länkar bör visas på någon webbplats som kan tolkas som förtalande, obscena eller brottsliga, eller som kränker, på annat sätt bryter mot, eller förespråkar intrång eller annat brott mot tredje parts rättigheter.

Din integritet

Var god läs Integritetspolicyn

Rättigheter förbehållna

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och bestämmelser och vår länkpolicy när som helst. Genom att fortsätta länka till vår webbplats godtar du att vara bunden av och följa dessa länkvillkor och bestämmelser.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara på dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; vi lovar heller inte att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen är aktuellt.

Ansvarsfriskrivning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada; begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig framställning; begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller utesluta något av vårt eller ditt ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag. Begränsningarna och förbuden för ansvar som fastställs i detta avsnitt och annorstädes i denna ansvarsfriskrivning: (a) är föremål för det föregående stycket; och (b) styr allt ansvar som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för brott mot laglig skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis kommer vi inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada av någon art.